DEN ØKOLOGISKE FORARBEJDNINGSSEKTOR I DANMARK (kapitel 8) i Udvikling, vækst og integritet i den økologiske sektor, en, videnssyntese iværksat på foranledning af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ICROFS rapport 2008

Scroll to Top